Szkodliwość e-papierosów

Search Dental Tribune

Badania pokazują, że zmienia się postrzeganie szkodliwości e-papierosów

Zmienia się opinia na temat bezpieczeństwa e-papierosów (fot.: NeydtStock/Shutterstock).

czw. 10 października 2019

ratować

Kwestia e-papierosów i ich zagrożeń dla zdrowia zawsze była kontrowersyjna. W ostatnich badaniach naukowcy z Georgia State University School of Public Health odkryli, że rosnąca liczba dorosłych Amerykanów uważa, że ​​e-papierosy są równie lub bardziej szkodliwe dla zdrowia niż papierosy tradycyjne.

Mówiąc o tej zmianie postrzegania, główny autor badania i prof. nadzw. ds. zarządzania zdrowiem i polityki, dr Jidong Huang powiedział, że wyniki badania mogą być powiązane z obawami konsumentów dotyczącymi ryzyka uzależnienia wynikającego z używanie e-papierosów i powodowania przez nie długoterminowych negatywnych skutków zdrowotnych. „Może to odzwierciedlać pojawienie się nowych dowodów znacznego ryzyka chorób serca i płuc związanych z używaniem e-papierosów, a także wysokiego poziomu toksyczności płucnej w e-papierosach. Te obawy należy zawsze brać pod uwagę w porównaniu z ogromnymi szkodami wynikającymi z dalszego palenia” – wyjaśnił Huang.

W badaniu naukowcy przeanalizowali dane z lat 2012-2017, korzystając z 2 krajowych badań: badania wyrobów tytoniowych i badania postrzegania ryzyka (TPRPS) oraz badania krajowego trendu dotyczącego informacji zdrowotnych (HINTS), które obejmowało: odpowiedzi odpowiednio 5000 i 3000 dorosłych Amerykanów.

Wg wyników badania, w 2017 r. ponad 40% dorosłych Amerykanów uczestniczących w TPRPS uważało, że e-papierosy są równie lub bardziej szkodliwe niż papierosy. W HINTS z 2017 r. ponad 60% respondentów uważało, że e-papierosy są tak samo lub bardziej szkodliwe niż papierosy. Badanie wykazało, że dane TPRPS potwierdziły, że odsetek dorosłych, którzy stosowali e-papierosy i uważali je za mniej szkodliwe niż papierosy tradycyjne, zmniejszył się z 39,4% w 2012 r. do 33,9% w 2017 r. Dane HINTS wykazały wyraźniejszy spadek: z 50,7% w 2012 r. do 34,5% w 2017 r. W tym samym okresie dane TPRPS wykazały, że odsetek dorosłych, którzy uważali e-papierosy za równie szkodliwe jak papierosy tradycyjne wzrósł z 11,5% do 36,4%, podczas gdy dane HINTS wykazały wzrost z 46,4% do 55,6%.

W niedawnym artykule Dental Tribune International doniesiono, że badacze stwierdzili, że w jamie ustnej użytkowników e-papierosów rozwijają się niektóre takie same zmiany molekularne związane ze zmianami nowotworowymi w tkance, jak u palaczy tradycyjnych. 

Mówiąc o wynikach swoich badań, Huang powiedział, że podkreśla pilną potrzebę dokładnego przekazania dowodów naukowych opinii publicznej dotyczących zagrożeń zdrowotnych związanych z e-papierosami.

Badanie pt.: „Zmiana postrzegania szkodliwości używania e-papierosów w porównaniu z używaniem papierosów przez osoby dorosłe w 2 amerykańskich badaniach krajowych w latach 2012-2017” zostało opublikowane on-line w JAMA Network Open 29 marca 2019 r.

advertisement
advertisement