Badanie wykazało, że osoby z zewnętrznym umiejscowieniem kontroli mają podwyższone ryzyko wystąpienia ciężkiej choroby przyzębia

Search Dental Tribune

Badanie wykazało, że osoby z zewnętrznym umiejscowieniem kontroli mają podwyższone ryzyko wystąpienia ciężkiej choroby przyzębia

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Francuskie badanie sugeruje, że ludzie, którzy uważają, że wydarzenia w ich życiu są determinowane przez siły zewnętrzne, a nie ich własne działania, mogą być bardziej narażeni na poważne choroby przyzębia. (zdj.: Roman Samborskyi/Shutterstock)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

czw. 14 lipca 2022

save

KOPENHAGA, Dania: Badanie przeprowadzone przez naukowców we Francji sugeruje, że ludzie, którzy uważają, że czynniki zewnętrzne, takie jak szczęście lub przypadek, determinują przebieg ich życia, mogą być bardziej podatni na ciężką chorobę przyzębia niż ci, którzy sądzą, że ich własne działania są głównie odpowiedzialny. Wyniki zostały zaprezentowane w ubiegłym tygodniu na dziesiątym EuroPerio, wiodącym kongresie periodontologii i implantologii, organizowanym przez Europejską Federację Periodontologii.

W badaniu zbadano związki między przekonaniami ludzi, zdrowiem jamy ustnej oraz czynnikami społeczno-ekonomicznymi i psychologicznymi. Jeśli chodzi o ich system przekonań, pacjenci zostali sklasyfikowani jako posiadający zewnętrzne lub wewnętrzne umiejscowienie kontroli. Główny autor, dr Sébastien Jungo z Université Paris Cité we Francji, wyjaśnił w komunikacie prasowym: „Umiejscowienie kontroli to stopień, w jakim ludzie wierzą, że skutki wydarzeń życiowych wynikają z ich własnych działań (wewnętrzne umiejscowienie kontroli) lub czynników, mają niewielki wpływ (zewnętrzne umiejscowienie kontroli). Na przykład uczniowie, którzy nie zdadzą egzaminu, łatwiej przypisują wynik przyczynom zewnętrznym (np. trudny egzamin, pech), jeśli mają zewnętrzne poczucie kontroli, ale własnym błędom lub brakowi pracy, jeśli mają wewnętrzne poczucie kontroli ”.

Na potrzeby badania zebrano dane dotyczące stylu życia i czynników społeczno-ekonomicznych 79 kolejnych pacjentów, którzy uczestniczyli w konsultacji periodontologicznej w szpitalu uniwersyteckim Bretonneau w Paryżu. Wypełnili kwestionariusze, aby określić ich umiejscowienie kontroli, poziom stresu i nastrój. Ponadto rejestrowano stopień kontroli płytki nazębnej i liczbę zębów uczestników oraz uczono ich, jak dbać o higienę jamy ustnej.

Stwierdzono, że 20 pacjentów (25%) miało zewnętrzną kontrolę locus, a 59 (75%) wewnętrzną. Mediana wyniku obniżonego nastroju była dwukrotnie wyższa w pierwszej grupie w porównaniu z drugą. Jeśli chodzi o poziom wykształcenia, badacze ustalili, że około 75% grupy locus zewnętrznego miało niski poziom wykształcenia, w porównaniu z około 50% grupy locus wewnętrznego.

W obserwacji około dwa tygodnie później oceniano ciężkość choroby przyzębia, mierząc krwawienie podczas sondowania, głębokość kieszonek i maksymalną utratę przyczepu. Zespół badawczy ustalił, że średnia liczba utraconych zębów wynosiła trzy dla grupy z miejscem zewnętrznym i jeden dla grupy z miejscem wewnętrznym. Maksymalna utrata przywiązania była istotnie wyższa w grupie locus zewnętrznego niż w grupie kontrolnej.

„Odkrycie, że ten system przekonań jest powiązany ze zdrowiem jamy ustnej, powinno zachęcić dentystów do oceny stanu emocjonalnego pacjentów i, jeśli to konieczne, skierowania ich do odpowiedniej opieki psychologicznej” – skomentował dr Jungo. „Należy zadać kilka prostych pytań, takich jak: „Według Ciebie, co powoduje Twoją chorobę?” i „Jak można to leczyć?”. Odpowiedzi na te pytania mogą być ważne dla optymalizacji przestrzegania leczenia”.

Zespół badawczy przeprowadził analizy statystyczne w celu zbadania związku między umiejscowieniem kontroli, stanem zdrowia jamy ustnej oraz czynnikami społeczno-ekonomicznymi i psychologicznymi, z uwzględnieniem czynników, które mogą wpływać na relacje. Zewnętrzne umiejscowienie przekonania o kontroli było istotnie związane z wynikiem depresji, poziomem wykształcenia, liczbą zębów i maksymalną utratą przywiązania.

„Posiadanie zewnętrznego umiejscowienia kontroli było niezależnie związane z większą utratą zębów i utratą przyczepu, co wskazuje na większe nasilenie zapalenia przyzębia” – powiedział dr Jungo.

Kontynuował: „Ponadto pacjenci ci byli bardziej narażeni na depresję i mieli niższy poziom wykształcenia. Odkrycia sugerują, że ta grupa może potrzebować zachęty do uznania zapalenia przyzębia za chorobę możliwą do opanowania, szczególnie jeśli czuje się źle”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement