Korzystne działanie witaminy D w profilaktyce infekcji górnych dróg oddechowych

Search Dental Tribune

Korzystne działanie witaminy D w profilaktyce infekcji górnych dróg oddechowych

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Korzystne działanie witaminy D w profilaktyce infekcji górnych dróg oddechowych
Dental Tribune Poland

By Dental Tribune Poland

wto. 19 października 2021

save

O fenomenie witaminy D mówi i pisze się dużo, ale temat należy nieustannie przypominać i do tego tematu wracać. Dotychczas powstało wiele prac dotyczących korelacji między prawidłowym stężeniem witaminy D a metabolizmem, układem ruchu, układem pokarmowym, cukrzycą w tym także typu 2, układem sercowo-naczyniowym, immunologicznym a także nowotworami. Dzisiaj skupimy się na zależnościach między niedoborem a układem oddechowym.

Korelacja między witaminą D a układem oddechowym wiąże się z jej wpływem immunologicznym na organizm człowiek, która pośrednio tworzy katelicydynę i defensynę, czyli naturalne antybiotyki mające w swoim genomie miejsca wiązania z receptorem witaminy D – VDR, których syntezę indukuje właśnie kalcytriol. Według literatury, witamina D modulując odpowiedź immunologiczną może korzystnie wpływać na odpowiedź terapeutyczną pacjentów przyjmujących glukokortykoidy w steroidoopornej astmie. 

W badaniu zależności między stężeniem kalcydiolu w surowicy a występowaniem infekcji górnych oddechowych u ponad 18 tysiącach pacjentów wykazano, że przypadki dotyczyły osób z ciężkim niedoborem witaminy D (24% badanych, stężenie poniżej 10ng/ml)  z lekkim niedoborem (20%, stężenie między 10-30ng/ml) oraz stężeniem prawidłowym (17%, stężenie powyżej 30 ng.ml). Podobne wyniki otrzymano w badaniu określającym podatność na infekcje wirusem grypy (typ A).

Korzystne działanie witaminy D w profilaktyce infekcji górnych dróg oddechowych może być także pomocne w przypadku mukowiscydozy. Z badań wynika, że pacjenci cierpiący na to schorzenie, mają niższe stężenie naturalnych antybiotyków, których obecność jest także powiązana z poziomem stężenia witaminy D. 

Warto także wspomnieć o sanatoriach dla chorych na gruźlicę. Bowiem już na przełomie  XIX i XX wieku pobyt w nich kojarzył się z leżakowaniem pacjentów na tarasach i zażywaniu kąpieli słonecznych. I choć jeszcze wtedy nie łączono tego z witaminą D, to dzisiaj wiemy, że skórna synteza to naturalny sposób jej dostarczania.

Dawkowanie

Przed rozpoczęciem suplementacji witaminy D, warto zbadać poziom wyjściowy. W naszej szerokości geograficznej w okresie od października do marca ryzyko niedoboru jest ak wysokie, że potrzeba suplementacji wydaje się być oczywista. Ryzyko hiperkalcemii jest mało prawdopodobne przy zalecanym dawkowaniu. Przyjmuje się, że dawka toksyczna to przyjmowanie 30 000 j.m. na dobę przez ponad 3 miesiące - wówczas stężenie kalcydiolu w surowicy może sięgnąć 200 ng/ml i może wystąpić hiperkalcemia. Ze względu na system sprzężeń zwrotnych, na których opiera się regulacja metabolizmu witaminy D, trudno ją przedawkować, bo synteza jej aktywnych postaci podlega samokontroli. 

Podsumowanie

Oczywiście należy prowadzić szeroko zakrojone badania dotyczące wpływu witaminy D na schorzenia związane z górnymi drogami oddechowymi, ale coraz więcej wskazuje na to, że witamina słońca jest nadal niedocenianą witaminą odpowiedzialną za wiele procesów w naszym organizmie, w tym ogólnopojętą odporność.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement