Dental Tribune Poland

Palenie osłabia mechanizmy potrzebne do zwalczania zapalenia miazgi

By Dental Tribune Polska
February 12, 2019

Negatywne skutki palenia są szeroko znane, jednak niewielu naukowców badało jego konsekwencje w aspekcie endodoncji. W nowych badaniach przeprowadzonych przez naukowców z Case Western Reserve University School of Dental Medicine w Cleveland odkryto, że palenie osłabia zdolność miazgi do zwalczania infekcji.

Mówiąc o badaniach, dr Anita Aminoshariae, prof. endodoncji i dyrektor Endodontics w Case Western, powiedziała: „To może wyjaśnić, dlaczego palacze mają gorsze wyniki endodontyczne i opóźnione leczenie niż osoby niepalące. Wyobraźmy sobie TNF-α (czynnik martwicy nowotworu α) i hBD-2 (ludzką betadefensynę 2) jako żołnierzy broniących fortyfikacji. Palenie ich zabija, zanim jeszcze mają szansę na zbudowanie solidnej obrony”.

W toku badań naukowcy chcieli wyjaśnić, dlaczego palacze mają większe ryzyko rozwoju choroby przyzębia i prawie 2 razy częściej wymagają leczenia endodontycznego. Z komór miazgi 32 palaczy i 37 niepalących, u których zdiagnozowano normalne, objawowe nieodwracalne zapalenie miazgi lub bezobjawowe nieodwracalne zapalenie miazgi, zespół zebrał próbki i zmierzył poziomy interleukiny (IL) 1β, TNF-α, hBD-2 i hBD-3. „Postawiliśmy hipotezę, że naturalne mechanizmy obronne zostaną zmniejszone u palaczy, ale nie spodziewaliśmy się, że zanikną całkowicie” – wyjaśnia Aminoshariae.

Zgodnie z wynikami badania, stężenia TNF-α i hBD-2 były istotnie niższe wśród osób palących, podczas gdy nie było istotnej różnicy w IL-1β lub hBD-3. Dwukierunkowa analiza kowariancji wykazała też, że palenie tytoniu, a nie diagnostyka endodontyczna (stan miazgi) znacząco wpływa na poziomy TNF-α i hBD-2. Chociaż wyniki badań dostarczają jeszcze jednego argumentu przeciwko paleniu tytoniu, zachęcającym odkryciem był także fakt, że dwoje pacjentów, którzy rzucili palenie doświadczyło powrotu mechanizmów obronnych potrzebnych do zwalczania zapalenia miazgi.

Badanie, zatytułowane „Comparison of IL-1β, TNF-α, hBD-2, and hBD-3 expression in the dental pulp of smokers versus nonsmokers” opublikowano na łamach magazynu Journal of Endodontics.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International