Dental Tribune Poland

U pacjentów z alergią na penicylinę może wystąpić wyższe ryzyko uszkodzenia implantów zębowych

By Dental Tribune Polska
January 08, 2019

Wiele badań nad możliwymi przyczynami odrzucenia implantów skupiają się głównie na tematach związanych z odżywianiem i paleniem tytoniu. W niedawnych badaniach prowadzonych na Uniwersytecie Internacional de Catalunya w Barcelonie potwierdzono, że pacjenci uczuleni na penicylinę wykazują większą częstość niepowodzenia implantacji w porównaniu z pacjentami bez objawów takiej alergii.

W przekrojowym badaniu klinicznym przeanalizowano wyniki pacjentów leczonych implantologicznie w klinice stomatologicznej uniwersytetu w okresie od września 2011 r. do lipca 2015 r. Profilaktyka antybiotykowa przed zabiegiem wszczepienia implantów została zastosowana u wszystkich pacjentów. Składała się ona z amoksycyliny dla pacjentów nieuczulonych na penicylinę i klindamycyny dla pacjentów z alergią na penicylinę. Te same antybiotyki zostały przepisane po zabiegu, aby zapobiec wczesnemu uszkodzeniu implantu i pooperacyjnej infekcji. Odrzucenie implantu zostało zdefiniowana jako wymagające jego usunięcie z jakiegokolwiek powodu i zostało sklasyfikowane jako wczesne lub późne.

 

Spośród 1 210 pacjentów objętych badaniem 8,03% niealergicznych i 24,68% osób z alergią na penicylinę wykazało co najmniej jeden przypadek odrzucenia implantu. U pacjentów z alergią na penicylinę 21,05% było klasyfikowanych z wystąpieniem późnego odrzucenia, a 78,95% z wczesnym. Brak osteointegacji w 80% był przyczyną wczesnego niepowodzenia implantacji. Pacjenci z alergią na penicylinę wykazywali większe ryzyko niepowodzenia implantacji ze współczynnikiem ryzyka 3,84 (95% CI) w porównaniu z pacjentami niealergicznymi.

 

Badanie wykazało, że pacjenci z alergią na penicylinę leczeni klindamycyną wykazywali prawie 4-krotnie większe ryzyko uszkodzenia implantu, jednak badacze stwierdzili, że zmienne, takie jak marka i lokalizacja implantu oraz umiejętności chirurga mogą mieć wpływ na te wyniki.

 

Badanie pt.: „Czy u pacjentów z alergią na penicyliny występuje wyższy wskaźnik odrzucenia implantu?” opublikowano w wydaniu International Journal of Oral and Maxillofacial Implants, 2018.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International