Dental Tribune Poland

Amadar Sp. z o. o.

a:1:{s:2:"en";a:6:{s:5:"text2";s:0:"";s:5:"text1";s:1348:"

Amadar to lider na polskim rynku sprzętu stomatologicznego. Od 15 lat firma dostarcza stomatologom produkty najwyższej jakości.

Firma AMADAR istnieje od 1997 roku. Pierwszym producentem, z którym AMADAR nawiÄ…zaÅ‚ wspóÅ‚pracÄ™ byÅ‚a Planmeca. Stopniowo oferta firmy rozszerzaÅ‚a siÄ™ o kolejne Å›wiatowe marki. Aktualnie AMADAR jest przedstawicielem takich marek jak: Planmeca, A-dec, Sirona, Dabi Atlante, Dürr Dental, Cominox, Getinge.

Od 2003 roku AMADAR rozwija sieć oddziaÅ‚ów regionalnych. Jako pierwszy otwarto oddziaÅ‚ w Katowicach, w 2005 roku powstaÅ‚o biuro w Szczecinie. Rok 2008 byÅ‚ niezwykle intensywny dla firmy – powstaÅ‚y aż 3 nowe oddziaÅ‚y: w BiaÅ‚ymstoku, Lublinie i Gdyni. Najnowsze biuro dziaÅ‚a od 2010 roku we WrocÅ‚awiu.

AMADAR jest liderem na polskim rynku wyposażenia dla gabinetów stomatologicznych. OsiÄ…gnÄ™liÅ›my tÄ™ pozycjÄ™ dziÄ™ki unikalnej strategii, opartej na indywidualnym podejÅ›ciu do każdego klienta, najwyższej jakoÅ›ci obsÅ‚ugi i staÅ‚ym poszerzaniu naszej oferty i wiedzy. Staramy siÄ™ być partnerem dla naszych klientów, oferujÄ…c im nie tylko Å›wiatowej klasy produkty, ale również fachowe doradztwo oraz specjalistycznÄ… wiedzÄ™ prezentowanÄ… w formie konferencji i szkoleÅ„.
";s:9:"headline1";s:8:"O firmie";s:8:"produkte";a:4:{i:0;a:5:{s:8:"headline";N;s:4:"text";s:10:"A-DEC 500 ";s:8:"link_url";s:47:"http://www.amadar.pl/opisy/unity/a-dec-500.html";s:11:"link_target";N;s:4:"bild";s:36:"90b37e72af8793a36c9687fc784e6c2d.jpg";}i:1;a:5:{s:8:"headline";N;s:4:"text";s:21:"CEREC system CAD/CAM ";s:8:"link_url";s:75:"http://www.amadar.pl/produkt_cerec-system-cad-cam-dla-stomatologow_323.html";s:11:"link_target";N;s:4:"bild";s:36:"2396e8bc49193eb5e18a56dd058f5e27.jpg";}i:2;a:5:{s:8:"headline";N;s:4:"text";s:29:"Lupa stomatologiczna TITANIUM";s:8:"link_url";s:67:"http://www.amadar.pl/produkt_lupa-stomatologiczna--titanium_72.html";s:11:"link_target";N;s:4:"bild";s:36:"b01acbf2757370632116382d07918494.jpg";}i:3;a:5:{s:8:"headline";N;s:4:"text";s:16:"Autoklaw QUADRO ";s:8:"link_url";s:53:"http://www.amadar.pl/produkt_autoklaw-quadro_103.html";s:11:"link_target";N;s:4:"bild";s:36:"6ff3d2760d748ad9c24f0bb5381d31d2.jpg";}}s:7:"artikel";a:5:{i:0;a:3:{s:9:"link_text";s:48:"Spotkanie naukowo-szkoleniowe w przeddzień CEDE";s:8:"link_url";s:79:"http://www.dental-tribune.com/articles/content/scope/news/region/poland/id/6010";s:11:"link_target";s:5:"_self";}i:1;a:3:{s:9:"link_text";s:45:"7 Oddział Amadaru we Wrocławiu już otwarty";s:8:"link_url";s:79:"http://www.dental-tribune.com/articles/content/scope/news/region/poland/id/1883";s:11:"link_target";s:5:"_self";}i:2;a:3:{s:9:"link_text";s:53:"Lupy i mikroskopy firmy Seiler w ofercie firmy Amadar";s:8:"link_url";s:83:"http://www.dental-tribune.com/articles/content/scope/business/region/poland/id/1098";s:11:"link_target";s:5:"_self";}i:3;a:3:{s:9:"link_text";s:27:"Wenecka promocja w Amadarze";s:8:"link_url";s:79:"http://www.dental-tribune.com/articles/content/scope/news/region/poland/id/6062";s:11:"link_target";s:5:"_self";}i:4;a:3:{s:9:"link_text";s:71:"„Najnowsze technologie komputerowe w leczeniu implantoprotetycznym”";s:8:"link_url";s:79:"http://www.dental-tribune.com/articles/content/scope/news/region/poland/id/6425";s:11:"link_target";s:5:"_self";}}s:8:"kontakte";a:7:{i:0;a:4:{s:8:"headline";s:17:"ODDZIAŁ WARSZAWA";s:7:"adresse";s:58:"ul. Świętokrzyska 14

00-050 Warszawa
";s:5:"phone";s:15:"(22) 826 43 81 ";s:3:"fax";s:14:"(22) 826 91 52";}i:1;a:4:{s:8:"headline";s:18:"ODDZIAŁ WROCŁAW ";s:7:"adresse";s:52:"ul. Legnicka 55F

54-203 Wrocław
";s:5:"phone";s:15:"(71) 350 63 09 ";s:3:"fax";s:15:"(71) 350 63 09 ";}i:2;a:4:{s:8:"headline";s:19:"ODDZIAŁ BIAŁYSTOK";s:7:"adresse";s:58:"ul. Św. Rocha 12

15 - 879 Białystok
";s:5:"phone";s:15:" (85) 744-59-13";s:3:"fax";s:14:"(85) 744-59-15";}i:3;a:4:{s:8:"headline";s:15:"ODDZIAŁ GDYNIA";s:7:"adresse";s:51:"ul. Morska 103

81 - 222 Gdynia
";s:5:"phone";s:15:"(58) 627-00-27 ";s:3:"fax";s:14:"(58) 661-37-07";}i:4;a:4:{s:8:"headline";s:17:"ODDZIAŁ KATOWICE";s:7:"adresse";s:66:"AL. Wojciecha Korfantego 195

40 - 153 Katowice
";s:5:"phone";s:14:"(32) 730-28-85";s:3:"fax";s:14:"(32) 730 28 86";}i:5;a:4:{s:8:"headline";s:16:"ODDZIAŁ LUBLIN ";s:7:"adresse";s:53:"Al. Warszawska 54

20 - 803 Lublin
";s:5:"phone";s:15:" (81) 473 50 49";s:3:"fax";s:14:"(81) 470 95 04";}i:6;a:4:{s:8:"headline";s:18:"ODDZIAŁ SZCZECIN ";s:7:"adresse";s:53:"ul. Pomorska 53

70 - 812 Szczecin
";s:5:"phone";s:15:"(91) 469 53 43 ";s:3:"fax";s:14:"(91) 469 53 44";}}}}

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International