Dental Tribune Poland

Biner LC

 Materiał podkładowy Biner LC zawiera hydroksylowy fosforan wapnia w żywicy dimetakrylanu uretanu. Chemicznie wiąże się ze wszystkimi systemami wiążącymi, kompozytami i innymi materiałami na bazie żywic. Mikrochemicznie łączy się także z zębiną. Materiał Biner LC jako światłoutwardzalny, uwalniający fluor, nie przepuszczający promieni rtg, materiał podkładowy został zaprojektowany do stosowania z systemami wiążącymi i materiałami wypełnieniowymi.

Wskazania do stosowania:
- jako ochrona miazgi zęba,
- jako podkład pod materiały wypełniające,
- jako materiał ochronny podczas zastosowania techniki ogólnego wytrawiania.

Najważniejsze zalety materiału:
- doskonała biozgodność z miazgą i zębiną,
- światłoutwardzalny materiał podkładowy, bardzo twardy po polimeryzacji,
- chemicznie łączy się z systemami wiążącymi i wszystkimi kompozytami,
- zawiera hydroksyfosforan wapnia,
- uwalnia wapń, hydroksyl, fosforan i jony fluorku,
- nie jest rozpuszczalny w wodzie i płynach ustrojowych,
- nie przepuszcza promieni rtg,
- zapływająca konsystencja,
- wygodny sposób dozowania.

 

POLDENT Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80, lok. VI
00-175 Warszawa

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International