DT News - Poland - Zmiany w przepisach dotyczących zapobieganiu zakażeniom

Search Dental Tribune

Zmiany w przepisach dotyczących zapobieganiu zakażeniom

pią. 22 czerwca 2012

ratować

Sejm znowelizował zmienił ustawy o inspekcji sanitarnej i o zapobieganiu zakażeniom. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. Wprowadzone zmiany, które zostały zaproponowane przez rząd mają poprawić skuteczność działań przeciwepidemicznych i spowodować szybsze reagowanie na zagrożenia.

Nowelizacja przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ma zagwarantować skuteczny nadzór nad osobami z chorobami, które są objęte obowiązkiem leczenia i muszą być leczone w warunkach zamkniętych oddziałów szpitalnych (np. gruźlica w okresie prątkowania) lub w warunkach ambulatoryjnych (np. w przypadku gruźlicy, gdy chory nie prątkuje).

Nowe regulacje zapewnią też ochronę danych osobowych pacjentów z podejrzeniem zakażenia. Osoby te będą miały obowiązek udzielania służbom sanitarnym szczegółowych informacji dotyczących m.in. miejsc, w których przebywały i spożywanych produktów spożywczych. Taka ochrona ma na celu zwiększenie skuteczności działań sanitarno-epidemiologicznych.

Zmiany dotyczą przede wszystkim zagadnień formalnoprawnych, nie nakładają natomiast nowych zadań ani nie zmieniają wielkości i sposobu finansowania inspekcji sanitarnej. Usystematyzowano jednak dotychczasowy zakres obowiązków inspekcji. ma to służyć zlikwidowaniu wątpliwości interpretacyjnych i zintegrować rozwiązania dotyczące inspekcji sanitarnej z innymi ustawami o ochronie zdrowia. Ma także zapewnić należytą współpracę pomiędzy organami różnych inspekcji.
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement