Search Dental Tribune

Badanie zdrowia jamy ustnej studentów stomatologii wskazuje na szersze problemy demograficzne

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
W niedawnym badaniu naukowcy z Japonii zbadali zdrowie jamy ustnej studentów pierwszego roku stomatologii i odkryli kilka problemów, które podkreślają szerszy problem wśród młodzieży w tym kraju. (Zdjęcie: siriwat sriphojaroen/Shutterstock)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

śro. 2 marca 2022

save

TOKIO, Japonia: W ciągu ostatnich kilku dekad Japonia włożyła ogromny wysiłek w poprawę zdrowia jamy ustnej populacji. Jednak w niedawnym badaniu naukowcy zbadali zdrowie jamy ustnej studentów pierwszego roku stomatologii i stwierdzili, że znaczny odsetek uczestników cierpi na próchnicę i zapalenie dziąseł, co może uwydatnić szerszy problem wśród japońskiej młodzieży.

„Chociaż od 2011 r. władze lokalne w Japonii podjęły różne działania na rzecz promocji zdrowia jamy ustnej we wszystkich grupach wiekowych, w oparciu o ustawę o promocji zdrowia jamy ustnej i jamy ustnej, problemy ze zdrowiem jamy ustnej u młodych ludzi pozostały niezauważone i pozostają nierozwiązane” – powiedział prowadzący. autorka dr Kumiko Sugimoto w rozmowie z Dental Tribune International.

Dr Sugimoto jest emerytowanym profesorem w Departamencie Edukacji Higieny Jamy Ustnej na Tokijskim Uniwersytecie Medycznym i Stomatologicznym. Wraz ze swoim zespołem zbadała stan jamy ustnej 108 studentów pierwszego roku stomatologii na uniwersytecie. Można łatwo założyć, że zdrowie jamy ustnej studentów rozpoczynających studia stomatologiczne może być znacznie lepsze niż w populacji ogólnej; jednak wyniki badania podkreślają wagę problemu. Według pracy 43,5% studentów miało próchnicę, a połowa grupy miała zapalenie dziąseł. W badaniu Statista z 2020 r. obejmującym ponad 3000 młodych Japończyków w wieku od 12 do 18 lat prawie 60% zgłosiło problemy z higieną jamy ustnej, w tym między innymi żółte przebarwienia, płytkę nazębną i próchnicę.

Omawiając ogólnie problemy ze zdrowiem jamy ustnej młodzieży w Japonii, dr Sugimoto powiedział: „Możliwości otrzymania corocznych badań kontrolnych zmniejszają się po ukończeniu szkoły średniej, ponieważ do tego momentu są one obowiązkowe”. Wielu uczniów po opuszczeniu szkoły uczęszcza na uniwersytety, kolegia i szkoły zawodowe. „Młodzi ludzie zaczynają mieszkać samotnie i opuszczają nadzór rodzicielski, co może wiązać się z nieregularną dietą i złymi nawykami higieny jamy ustnej” – wyjaśniła.

Kolejnym ważnym elementem jest struktura japońskiej opieki zdrowotnej. Dr Sugimoto powiedział: „Japońskie powszechne ubezpieczenie zdrowotne obejmuje leczenie chorób jamy ustnej, ale nie opiekę profilaktyczną, a większość Japończyków odwiedza kliniki dentystyczne tylko wtedy, gdy mają problemy z zębami”. COVID-19 spowodował dodatkowe zakłócenia i wydaje się, że problem nie ulega poprawie. Jak zauważył dr Sugimoto, od początku pandemii mniej osób odwiedzało dentystę, tak wielu stara się uniknąć ryzyka zakażenia COVID-19. „Liczba młodych ludzi borykających się z trudnościami ekonomicznymi również gwałtownie rośnie z powodu pandemii i może to być kolejny powód spadku odwiedzin” – kontynuowała.

Mówiąc o tym, jak można poprawić problemy ze zdrowiem jamy ustnej, z jakimi boryka się japońska młodzież, dr Sugimoto zauważył, jak ważne jest, aby specjaliści zajmujący się zdrowiem jamy ustnej przekazywali więcej informacji opinii publicznej. Szczególnie ważni są profesjonaliści zaangażowani w pracę na uniwersytetach i instytucjach edukacyjnych, którzy mają bliski kontakt ze studentami i mogą pomóc w podnoszeniu świadomości na temat znaczenia kontroli stomatologicznych i ogólnego stanu zdrowia jamy ustnej.

Badanie zatytułowane A survey of oral health status, subjective oral symptoms and oral health behaviors among first-year dental students at a Japanese university” zostało opublikowane w styczniowym wydaniu Journal of Oral Science.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

-