Wykorzystanie technologii cyfrowych podczas uzupełniania braku siekacza przyśrodkowego szczęki

Search Dental Tribune

Wykorzystanie technologii cyfrowych podczas uzupełniania braku siekacza przyśrodkowego szczęki

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Łącznik BellaTek® (pokryty azotkiem tytanu) i uzupełnienie wykonane na czapeczce BellaTek dostarczono do lekarza.
Pär-Olov Östman

By Pär-Olov Östman

śro. 10 lipca 2013

save

57-letni mężczyzna zgłosił się z powodu utraty przyśrodkowego zęba siecznego szczęki po prawej stronie (ząb 11) na skutek urazu. Pacjent oczekiwał estetycznego, stałego uzupełnienia brakującego zęba, które nie spowodowałoby uszkodzenia zębów sąsiadujących.

Badanie radiologiczne pacjenta wykazało dostateczną ilość kości, umożliwiającą leczenie implantologiczne. Jednak w badaniu klinicznym stwierdzono resorpcję w wymiarze przedsionkowo-podniebiennym, wymagającą augmentacji tkanek twardych. Zatwierdzony przez pacjenta plan leczenia obejmował wszczepienie implantu OSSEOTITE® Tapered PREVAIL® z jednoczesnym zastosowaniem materiału kościozastępczego Endobon® Xenograft Granules i resorbowalnej kolagenowej błony zaporowej OsseoGuard®, a następnie osadzeniem adhezyjnym częściowego stałego uzupełnienia protetycznego, zacementowanego na sąsiednich zębach. Po zakończeniu dojrzewania tkanek twardych i miękkich oraz uzyskaniu osteointegracji, zaplanowano drugi etap postępowania chirurgicznego w celu odsłonięcia implantu, następnie pobranie wycisku cyfrowego łącznika gojącego BellaTek® Encode® w celu wykonania indywidualnego łącznika i korony w systemie CAD/CAM.

 

Autor jest związany finansowo z firmą BIOMET 3i LLC na podstawie umów o prowadzenie wykładów, konsultacji i innych usług.

Nie wszystkie produkty są dostępne na wszystkich rynkach. Informacji na temat dostępności udziela miejscowy przedstawiciel handlowy firmy BIOMET 3i.


embedImagecenter("Imagecenter_1_821",821, "large");

Autor:
Prof. Pär-Olov Östman uzyskał tytuł lekarza dentysty na University of Umeå w Szwecji. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w katedrze biomateriałów Institute for Surgical Sciences w Sahlgrenska Academy (Göteborg University, Göteborg, Szwecja). Obecnie pełni funkcję prof. wizytującego w Department of Periodontology and Oral Implantology, Dental School University Hospital Faculty of Medicine and Health Sciences University w Ghent w Belgii, a także jest kierownikiem prywatnej kliniki Team Holmgatan w Falun w Szwecji.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement